Dates de la formation

Les Dates de la formation territorial 2022-2023:

Mercredi 5 octobre ( 16h – 18h30)
Samedi 8 octobre ( 9h – 11h30)
Samedi 5 novembre ( 9h – 11h30)
Mercredi 9 novembre ( 18h – 20H30)
Samedi 10 décembre ( 9h – 11h30)
Mercredi 14 décembre ( 18h -20h30)